Pikim tee kooli

Jätkan väikest geoanalüüside sarja. Seekord otsisin selliseid asukohti Eestis, mis asuvad lähimast koolist maksimaalselt kaugel. Seejuures ei ole arvestatud mitte linnulennulist kaugust vaid vahemaad mööda teid liikudes. Kui välja jätte väikesaared, siis on kõige pikem teekond lähimasse kooli ühest hoonest Ida-Virumaal, Alutaguse vallas, Kuningakülas. Sellest asukohast on lähima koolini (Illuka kool) üle 35 km.

Lõpptulemusena on näidatud igast piirkonnast kõige kaugema hoone asukoht. See tähendab, et kui näiteks mingist külast on lähimasse kooli väga pikk maa, siis on sellest külast kuvamiseks valitud kõige kaugem hoone. Lisaks on välistatud päris üksikud hooned, mille ümber ühtegi teist maja ei ole. See peaks aitama mõnevõrra vältida nö kaugel metsas asuvaid üksikuid mitte-eluhooneid.

Kuigi suures pildid tunduvad tulemused realistlikud, siis mõned anomaaliad hakkasid silma. Näiteks ei ole algoritm suutnud tuvastada Vahastu külas, Kuusalu vallas asuvast hoonest teed üle Narva mnt lähimasse kooli. Ilmselt on tegemist arvutuste aluseks oleva kaardiandmete puudusega.

Allolev kaart on interaktiivne. rvilised ringid tähistavad top ~20 hoone asukohta, millest on lähimasse kooli kõige pikem teekond. Punased ringid tähistavad koole, milleni need pikad teekonnad viivad ning väiksemad hallid ringid tähistavad kõiki ülejäänud Eesti koole. Hiirega kaardil liikudes kuvatakse erinevat infot objektide kohta. Lisaks saab paremalt ülevalt nurgast vahetada aluskaarti ja sisse-välja lülitada kõigi koolide kuvamine. Vasakult ülevalt saab aga otsida mõnda konkreetset aadressi või piirkonda.

Kaardi avamiseks täisekraanil kliki sellel lingil.

Kuidas?

Analüüsi tegemisel võtsin aluseks OpenStreetMap Eesti teede kaardid ning R paketi dodgr, mille abil arvutasin autosõidu teekonnad koolidesse. Koolide andmed on pärit Eesti Hariduse Infosüsteemist ning hoonete koordinaadid OpenStreetMap Eesti kaardiandmetelt. Detailsemalt saab andmetöötluse ja analüüsiga tutvuda Githubis: https://github.com/toomase/kaugus_kohast.