Kandidaadid 2017.a kohalikel valimistel

Enne 2017. a kohalikke valimisi otsustasin analüüsida kandidaatidega seotud andmeid. Valimiste kodulehe on üleval päris detailne info kõigi ~11 000 kandidaadi kohta (sünniaeg, amet, haridus jne). See tundus piisavalt huvitav andmestik, et erakondi ja nimekirju omavahel võrrelda. Kuigi analüüs sai tehtud suures osas septembris (enne valimisi), jõudsin blogipostituseni alles novembris (pärast valimisi). Sellegipoolest tundub mõistlik tehtud töö ära vormistada.

Esmalt vaatan kandidaatide vanuselist jaotust erkondade ja suuremate nimekirjade (+75 kandidaati) lõikes.

Parlamendierakondadest eristuvas kandidaatide soolise jaotuse osas teistest sotsid ja EKRE. Esimene suhteliselt suure naiste osakaaluga (49%) ja teine väikesega (28%). Mitte üheski suuremas nimekirjas ei ole naisi kandidaatide hulgas rohkem kui mehi…

Hariduse osas eristub teistest erakondadest samuti EKRE, kus kõrgharidusega kandidaate on suhteliselt vähe, 35% (teistes kõigis üle poole kandidaatidest).

Kõige populaarsem amet kandidaatide hulgas on pensionär (~10%).

Erakondadest eristuvad teineteisest pensionäride osakaalu poolest Keskerakond (16%). Võrdluseks Reformierakonna ridades kandideerib 4% pensionäre. Samas on Keskerakonna kandidaatide hulgas suhteliselt vähem juhatuse liikmeid ja juhatajaid.

Ühe huvitava tunnusena toon eraldi välja e-maili domeenide jaotuse kandidaatide hulgas. Mitte nii üllatavalt jõuavad enamusele e-kirjad kohele google gamaili vahendusel. Teist ja kolmandat kohta jagavad aga kodumaised hot.ee ja mail.ee.

Kuidas?

Andmete kraapimise, analüüsi ja visualiseerimise skriptiga saab tutvuda githubis.